top of page

open brief 3 aan onze beleidsmakers

23 maart 2021

Beste Heren De Croo, Vandebroucke, Jambon, Di Rupo, Jeholet, Vervoort, Paasch, Dermagne, Van Peteghem, Gilkinet, Van Quickenborne, Beste Dames Verlinden, Wilmès, De Sutter.

 

Beste Dames en Heren partijvoorzit(s)ters,

 

Beste Dames en Heren experten van de regering

 

Met deze derde open brief die wij u toesturen vanuit Re-Start Life willen wij u eraan herinneren dat er weinig zekerheden zijn in het beheer van deze crisis. Elke keer als u ons iets verzekert, een nieuwe maatregel neemt of een voorspelling doet, weet u eigenlijk niet of het gaat om DE WAARHEID of EEN MOGELIJKE WAARHEID waarvan de toekomst zal uitmaken of die juist of fout is. 

 

DE SCHOLEN

 

De voorbije dagen werd de aandacht gericht op de scholen die een belangrijke bron van besmetting zouden zijn. Onder druk van de wetenschappers en onderwijsvakbonden besloot u tot nog strengere maatregelen voor het lager onderwijs. Het gaat dan over verplichte mondmaskers voor leerlingen van het vijfde en zesde leerjaar, het verbod om nog in de refter te eten en de verplichting voor kinderen om binnen de klasbubbel te blijven. 

 

Zijn deze maatregelen wel te verantwoorden?

 

De cijfers :

IMAGE 1.jpg

Deze cijfers tonen aan dat de situatie in de scholen zeker niet slechter is dan een maand geleden. Integendeel want het aantal uitgevoerde testen is spectaculair gestegen en dus zijn er ook meer besmettingen. Want wie zoekt die vindt. 

De feiten :

 

Sinds september 2020 functioneren de basisscholen bijna normaal, zelfs op het hoogtepunt van de tweede golf werden amper bijkomende maatregelen genomen. Dit terwijl de cijfers van 200 besmettingen per dag naar 20000 gingen eind oktober 2020 om tegen eind december 2020 terug te keren naar 2000 en dit zonder extra maatregelen voor het basisonderwijs

 

 

De vraag :

 

Waarom zouden de voorgestelde aanvullende maatregelen enig bijkomend nut hebben als we weten dat de reeds getroffen maatregelen het mogelijk hebben gemaakt om de tweede golf door te komen?

 

Waarom zouden we bijkomende maatregelen nemen als de cijfers van Sciensano aantonen dat de situatie van vandaag niet erger is dan deze van een maand geleden? 

 

Waarom blijven we het leven van onze kinderen, hun ouders, leerkrachten en directies moeilijk maken? 

 

DE TWEEDE GOLF

 

Hieronder de weergave van de opnamen op intensieve zorgen tijdens de eerste en tweede golf.  

ICU 1er - 2ième.jpg

(Bron : Sciensano)

 

De feiten :

 

De opwaartse helling van opnames in de eerste en tweede golf is vergelijkbaar. 

In absolute cijfers van opnames was de tweede golf erger dan de eerste golf.

 

De vraag :

 

Wat was de invloed van de sanitaire maatregelen die van kracht waren tijdens de tweede golf op de evolutie ervan? (Nochtans waren ze veel strenger dan tijdens de eerste golf). 

 

Quid van het nut en de impact van maskergebruik, sociale afstand, sluiting van horeca, cultuur enz. ?

 

Zou een meer exponentiële toename nog mogelijk zijn geweest zonder deze maatregelen? 

 

Hieronder het profiel van de dagelijks nieuwe positieve testen tijdens de tweede golf: 

cases and measures.jpg

(Bron : Sciensano)

 

De feiten :

 

Eerste beperkende maatregelen op 19 oktober 2020.

Piek van de tweede golf op 27 oktober 2020.

Begin tweede lockdown 2 november 2020

Heropening winkels 1 december 2020

 

De vraag :

 

De impact van de maatregelen laat zich volgens onze experten na twee weken voelen. 

 

De piek van de tweede golf werd bereikt op 27 oktober 2020. De sluiting van de restaurants 8 dagen eerder zou dus pas een impact kunnen gehad hebben vanaf 2 november (14 dagen later)? 

 

De tweede lockdown werd van kracht op 2 november 2020. De impact ervan zou pas zichtbaar kunnen geweest zijn op 16 november terwijl op die dag het aantal besmettingen al was teruggevallen tot ongeveer 5000. Om vervolgens nog verder te dalen volgens dezelfde curve.

 

Dus stellen we ons de vraag welk nut en impact de maatregelen die op 2 november in voege gingen gehad hebben op de evolutie van de tweede golf?

 

 

MORTALITEIT

IMAGE 2.jpg

Uit deze cijfers blijkt duidelijk dat de sterftegraad sinds het begin van de epidemie nog nooit zo laag geweest is. Het aantal doden in vergelijking met het aantal personen opgenomen op intensieve zorgen is op de dag van vandaag slechts 4%. 

 

De conclusie is meer dan waarschijnlijk dat de behandeling en genezing steeds beter wordt. 

IMAGE 3.jpg

Hieruit blijkt dat we sinds eind januari een ondersterfte hebben in België. Op 1 maand tijd ging het om een winst van 778 levens. 

 

De vraag :

 

Is het nodig om zulke strenge maatregelen te blijven nemen als ze niet meer bijdragen tot het redden van levens? 

 

VARIANTEN

IMAGE 4.jpg

De feiten :

 

Midden februari hadden we al meer dan 50% Britse variant binnen de Coronabesmettingen. En dit zonder enige impact op het aantal besmettingen en hospitalisaties. 

 

De vraag:

 

Waarom zou er opeens een spectaculaire impact zijn van deze Britse variant wanneer we oplopen naar 60%, 70% of 80%?

 

Als we nu aan minstens 80% Britse variant zitten, is het dan niet weinig waarschijnlijk dat deze met de 20% die hij theoretisch nog kaan aanwinnen de oorzaak van een dramatische derde golf zou kunnen zijn?

 

KNUFFELCONTACT

 

De feiten :

 

Vanaf 2 november 2020 is het verboden om meer dan één persoon bij je thuis uit te nodigen. 

Je mag geen knuffel of kus geven aan meer dan één persoon die niet tot je gezin behoort. 

 

De vraag :

 

Is het menselijk verantwoord om te moeten kiezen tussen je vader en je moeder om op bezoek te komen?

Is het psychologisch vol te houden om je af te sluiten van menselijke warmte die zo noodzakelijk is voor ons welzijn?

Is het aanvaardbaar voor een burger van een democratisch land dat we al vijf maanden geen mensen thuis mogen ontvangen zonder een boete van 4000 euro te riskeren? 

 

Is het vanuit een gezondheidsoogpunt nog gerechtvaardigd om deze restricties op te leggen gezien de hierboven weergegeven cijfers? 

 

KAPPERS EN CONTACTBEROEPEN

 

De laatste dagen horen we terug de vraag om de kappers opnieuw te sluiten omdat de besmettingen onder de kappers toenemen!

 

De vraag: 

 

Waarom zou een kapper een groter risicoberoep zijn dan een kinesist? Het gaat om dezelfde behandeltijd met zelf minder nauw contact!

 

En waarom zou een kapsalon een grotere besmettingshaard zijn dan een trein of metro? Het aantal contacten en dus het aantal risicocontacten is er zonder twijfel lager dan op het openbaar vervoer. 

 

 

IMMUNITEIT

 

Het menselijk immuunsysteem is een zeer complex gegeven dat we tot op de dag van vandaag nog niet helemaal begrijpen. Wat we wel weten is dat onze immuniteit behoefte heeft aan stimulansen om effectief te kunnen zijn. Om gestimuleerd te worden, moet ze het hoofd kunnen bieden aan agressors. 

 

Sinds een jaar worden maatregelen opgelegd die deze stimulaties ondermijnen of onmogelijk maken:

  • Telewerk

  • Verbod op activiteiten met sociaal contact

  • Overmatige handhygiëne

  • Anderhalve meter afstand en knuffelverbod

  • Restricties op sporten en bewegen

 

Door ons tegen het SARS-COV-2 virus te willen beschermen, schermt men ons ook af van andere bacteriën en virussen. Nochtans heeft een menselijk lichaam nood aan contact met agressors om optimaal weerbaar te kunnen zijn.  

 

We hebben al een jaar lang misbruik gemaakt van de algemene immuniteit van de hele bevolking vanwege de maatregelen. Met het risico dat we collectief meer en meer kwetsbaar worden voor allerlei soorten virussen en bacteriën. Op die manier kan de ernst van bepaalde ziekten dramatisch toenemen omdat onze collectieve immuniteit danig inboet. 

 

De vraag :

 

Wordt het niet tijd om ook aandacht te geven aan onze collectieve immuniteit ipv enkel te focussen op die tegen het Coronavirus?

 

Wat als de bedden op intensieve zorgen die nu vol raken aan een tempo dat sinds het begin van de epidemie niet werd bereikt de voorbode zijn van deze afnemende collectieve immuniteit? 

 

Wordt het niet dringend tijd om te investeren in de capaciteit voor intensieve zorg? Is het nog redelijk om een land op te sluiten vanwege een gebrek aan intensieve zorgbedden meer dan een jaar na het uitbreken van een pandemie? 

IMAGE 5.jpg

Beste ministers, Beste partijvoorzit(s)ters, Beste experten van de regering 

 

U kunt ervoor kiezen het huidige beleid verder te zetten maar weet dat op een dag de cijfers zullen bediscussieerd, bekritiseerd en onderzocht worden. Misschien zal uw waarheid van vandaag ooit het leugen van morgen zijn. Hou er rekening mee dat uw zekerheden van vandaag dit binnen 1, 5 of 10 jaar mogelijks niet meer zijn. 

 

Wat gaat u ons in december 2021 vertellen als u ons nog een kerst zonder familie moet aankondigen? 

Wat gaat  u ons in oktober 2021 vertellen als de vaccinatie de vierde golf van een nieuwe variant en een nieuwe lockdown niet kan voorkomen? 

Wat gaat u onze jongeren vertellen als ze in september 2021 nog altijd niet op een normale manier terug naar school kunnen? 

 

Wij zijn ervan overtuigd dat de meerderheid van de genomen maatregelen slechts een beperkt effect hebben gehad op het natuurlijk verloop van deze epidemie. Maar ze hebben daarentegen wel een zwaar effect op het welzijn van uw bevolking. 

 

De kosten-baten balans van al deze maatregelen kan in de toekomst zeer ongunstig uitdraaien voor het gevoerde beleid. Wees voorbereid om dit onder ogen te zien. Zeg op dat moment niet 'we wisten het niet'. Want wij en zovele anderen hebben u gewaarschuwd. 

 

Wij nodigen u uit om de tijd te nemen om na te denken, te luisteren en open te staan voor andere waarheden, andere zekerheden, andere standpunten. 

 

Er is altijd meer dan één oplossing voor een probleem, er zijn altijd verschillende manieren om iets aan te pakken. 

 

En onthoud dat we ondanks de mondmaskers ZUURSTOF nodig hebben…en niet alleen voor onze ademhaling!

 

Met vriendelijke groeten

 

Frédéric van der Vaeren                             Steven Arrazola de Oñate                   (woordvoerders)

RE-START LIFE

restartlife circle small.png
Plaque en acier doré

ACT NOW!

HET IS 1 VOOR 12!

STUUR ONZE BRIEF NAAR DE REGERING

STUUR ONZE BRIEF NAAR DE EXPERTEN

STUUR ONZE BRIEF NAAR DE POLITICI UIT JOUW BUURT DIE JE KENT

DEEL ONZE BRIEF OP FACEBOOK

DEEL ONZE BRIEF OP WHAT'S APP, SIGNAL, TELEGRAM

DEEL ONZE BRIEF OP LINKED IN

DEEL ONZE BRIEF VIA EMAIL

bottom of page